Znaki turystyczne

Bezwzględnie musisz znać i przestrzegać znaki turystyczne, malowane na skale lub drzewie obok górskiej ścieżki. Zachowaj najwyższą uwagę na znakowanie zwłaszcza w szczytowych partiach Tatr, gdzie zboczenie z trasy może skończyć się śmiertelnie.

Idąc w góry, wzbudź w sobie pokorę wobec ich majestatu, odrzuć brawurę i kieruj się rozsądkiem. Bierz pod uwagę swoje siły fizyczne do planowaej trasy. Na szlak wyruszaj wcześnie i bądź przygotowany na załamanie pogody.

Powrót do menu